શનિવાર, 5 એપ્રિલ, 2014

ખેદ છે...

એ જ વાતનો થોડો થોડો ખેદ છે;
મને ખુદ સાથે થોડો મતભેદ છે.

મુક્ત ફરતો રહે હર આદમી અહીં;
અને આમ જુઓ તો ક્યાંક કેદ છે.

કુરાન ગીતા બાઈબલને શું કરું?
એની આંખોમાં મારો ઋગ્વેદ છે.

છે મારું જમણું એ બતાવે છે ડાબું;
આયનાની નજરમાં ઘણાં ભેદ છે.

દરદની પીડા ય સુરિલી હોય છે;
એથી શ્યામની બંસરીમાં છેદ છે.

નિશાએ સવાર માટે શ્રમ કર્યો હશે;
ઝાકળ બુંદ કંઈ નથી,  પ્રસ્વેદ છે.

હર શખ્સ એમ જ જીવી રહ્યો છે;
કાલે સહુ સારું થશે એને ઉમેદ છે.

એમણે નજરોથી દૂર કર્યો છે મને;
મારા માટે  બહુ કપરો ઉચ્છેદ છે.

નિસાસાઓ સાવ નિઃશેષ નથી;
આંસું વડે ભાગતા બચેલ છેદ છે.

લખી સાવ નાની કવિતા નટવરે;
સમજો જો દિલથી તો એ વેદ છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપના હર સુચનો, કોમેન્ટસ આવકાર્ય છે. આપનો એ બદલ આભારી છું