શનિવાર, 25 જાન્યુઆરી, 2014

છળ...


ખબર નથી પડતી  મને હવે શું લખવું આગળ;
ખયાલો સાથે શબ્દ પણ કરવા લાગ્યા છે છળ.

આપવા હોય  એટલાં જખમ આપો તમે સનમ;
ગમે એવા દરદને  ઓગાળી દેશે મારા અશ્રુજળ.

ઉમડઘુમડ કર આઈ રે ઘટા, જળ લાઈ રે ઘટા;
કોણ જાણે હવે કઈ છત પર જઈ વરસશે વાદળ.

બે કજરારે નયનોનાં કામણ કેવું કામ કરી ગયા?
ખબર ન કોઈને પડી ક્યારે ગાલે રેલાયું કાજળ?

નિશાય રાતભર રડતી રહી હશે પ્રભાતની રાહમાં;
સવારે સવારે એટલે જ પુષ્પો પર હોય છે ઝાકળ.

ન છે અતો,ન કોઈ પતો, નથી પાસે ખરું સરનામું;
કયા સરનામે લખવો હવે મારે સનમ, મને કાગળ?

જે છે એ આજ છે નટવર,આજની વાત કરવી રહી;
કાલે શું થશે કોણ જાણે? ખોટી પડે છે હર અટકળ.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપના હર સુચનો, કોમેન્ટસ આવકાર્ય છે. આપનો એ બદલ આભારી છું