શનિવાર, 5 જાન્યુઆરી, 2013

યહી જ સ્ટાઈલ હૈ ભાઈ...

અપૂનકા તો જીનેકા યહી જ સ્ટાઈલ હૈ ભાઈ;
દિલમેં દરદ હૈ, થોબડે પર સ્માઈલ  હૈ ભાઈ.

અપૂનકોભી એક રાપચીક છોકરી દે અલ્લા.;
અપૂન ભી આદમી એક વર્સેટાઈલ હૈ ભાઈ.

વૈસે તો ઘર ઉનકા હૈ દો કદમકી દૂરી પર;
દો કદમભી ક્યૂં લગતે દોસો માઈલ હૈ ભાઈ.

વો રૂઠ ગઈ હમસે યહ કૈસા વાંધા હો ગયા?
દિલ મેરા ખાલીપીલી તબસે ઘાયલ હૈ ભાઈ.


કૈસે દું ઉનકો? લગતા હૈ ડર ન જાને કાયકુ;
ઉનકો લિખે હૂએ ખતોકી પૂરી ફાઈલ હૈ ભાઈ.

યે ભીડૂ લોગ ઐસે હી હમકો કહેતે હે ટપોરી;
વર્ના ભેજા અપૂનકાભી બોત ફર્ટાઈલ હૈ ભાઈ.

જિંદગી હો જાયે નટવરકીભી એકદમ ઝકાસ;
યહ જિંદગીભી ઉનકે ઈશ્કકી કાયલ હૈ ભાઈ.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપના હર સુચનો, કોમેન્ટસ આવકાર્ય છે. આપનો એ બદલ આભારી છું