રવિવાર, 20 મે, 2012

Promises To Keep


I Have Plenty Of Promises To Keep;
Millions Of Miles To Go Before I Sleep.

Tell Me Friend, How Can I Save Myself?
Ocean Of Her Eyes Is Stormy And Deep.

The Path Of Love Is Tough And Rough;
On It, Not Me, Anyone Can Easily Slip.

You Will Feel Energy Of My Love, Dear,
With Me, When You Will Lock Your Lip.

Ups And Downs Form Born To The Death;
Our Life Is, Dear, Like A Long Restless Trip.

Everything Is Getting Costlier Day By Day;
I Can Give My Life To You, Which Is Cheap.

I Always Laugh With Tears In My Eyes;
I Know, No One Is Able To See My Weep.

Grave Of Natver Is Small, Cool And Calm;
Finally, Honey, Where I Can Easily Fall Asleep.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપના હર સુચનો, કોમેન્ટસ આવકાર્ય છે. આપનો એ બદલ આભારી છું